fbpx

Dowiedz się więcej o naszej firmie

Pozyskiwanie i dzierżawa gruntów pod budowę farm słonecznych to nasze kluczowe działania.

Siłą naszej firmy są kompetentni doradcy.

Tomasz Jarosiewicz
Prezes Zarządu

Licencjonowany Pośrednik obrotu nieruchomościami z przeszło 10 letnim doświadczeniem w obsłudze rynku nieruchomości gruntowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji swoich Klientów ukończył dwuletnie Studia Podyplomowe MBA Nieruchomości na prywatnej Uczelni ASBIRO i aktualnie posiada status Wykładowcy MBA Nieruchomości ASBIRO. Jako absolwent Podyplomowych Menedżerskich Studiów dla Deweloperów na SGH rozumie doskonale procesy inwestycyjne oraz potrzeby inwestorów. Obecnie głównym obszarem działalności TJDG jest profesjonalna obsługa oraz doradztwo dla osób zainteresowanych sprzedażą nieruchomości zawierające m.in. autorską analizę prawną i planistyczną.

Damian Sobowiec
Członek Zarządu

Damian Sobowiec manager zarządzania, odpowiedzialny za przepływ informacji w firmie, analizy terenów, optymalizacje wewnętrznych procesów w firmie. Tworzy procedury, analizuje tereny, wyznacza nowe sektory działania i specjalizacje. Od roku 2017 angażuje się w projekty związane z inwestycjami na gruntach. Najczęściej są to tereny przeznaczone pod zabudowę szeregową, wielomieszkaniową oraz duże i małe farmy PV. Technik budownictwa, inżynier zarządzania, absolwent kierunku Inwestowania w Nieruchomości na uczelni ASBIRO.

Joanna Prokopowicz
Doradca ds. analiz

Odpowiedzialna za analizę i weryfikację gruntów, dokumentację planistyczną oraz przygotowanie informacji gruntowych dla Sprzedających i Inwestorów. Absolwentka kierunku matematyki praktycznej na Politechnice Lubelskiej ze specjalizacją: matematyka w finansach i ubezpieczeniach. Związana z analizą danych od 2016 roku.

Małgorzata Stachorzecka
Doradca ds. administracyjnych

Odpowiedzialna za organizowanie pracy biura. Współpracuje z wszystkimi działami przedsiębiorstwa. Zajmuje się dokumentacją oraz dba o sprawny przepływ informacji. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierunku Gospodarka Przestrzenna. Związana z branżą nieruchomości od 2021 roku. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych wspierając proces wyceny nieruchomości.

Paula Czerwińska
Specjalista ds. dokumentacji projektowej

Związana z branżą OZE od 2019 roku. Projektant farm fotowoltaicznych. Posiada doświadczenie w zakresie wykonywania projektów koncepcyjnych i budowlanych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 300 MW. Obecnie odpowiedzialna również za przygotowywanie wniosków oraz nadzorowanie postępowań administracyjnych związanych z pozyskiwaniem decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, a także kontakt z przedstawicielami zakładów energetycznych ws. warunków przyłączenia. Z wykształcenia inżynier architekt krajobrazu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jakub Klimaszka
Doradca ds. pozyskiwania gruntów

Odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie dobrych relacji z właścicielami nieruchomości gruntowych oraz jednostkami administracji publicznej. Zaangażowany w projekty dotyczące inwestycji w farmy PV poprzez pozyskiwanie nowych terenów i zawieranie umów dzierżawy. Swoją ścieżkę kariery zawodowej obrał kończąc studia ze specjalizacją Inwestycje w Nieruchomości i rozpoczynając pracę jako pośrednik w obrocie nieruchomościami gruntowymi. Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna z tytułem magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jagoda Pilińska
Doradca ds. pozyskiwania gruntów

Odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie relacji z właścicielami nieruchomości gruntowych. Pozyskuje tereny inwestycyjne, ustala warunki transakcji, prowadzi negocjacje przyczyniające się do podpisania umowy. Technik Architektury krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Architekt Krajobrazu. Związana ze sprzedażą od 2014 roku.

Michał Goliński
Doradca ds. marketingu

Odpowiedzialny za sprawy związane z działaniami marketingowymi, pozytywnym wizerunkiem oraz promocją firmy w mediach społecznościowych. Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa.

Maksymilian Bień
Doradca ds. pozyskiwania gruntów

Student inwestycji i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowany filozoficznymi podstawami ekonomii, zwłaszcza w odniesieniu do rynku nieruchomości, który charakteryzuje się niezwykłą rzadkością pod względem lokalizacji i stanowi duże wyzwanie, jeśli chodzi o zebranie niezbędnych informacji potrzebnych do dokonywania transakcji.

Anna Nowicka
Doradca ds. pozyskiwania gruntów

Odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z właścicielami nieruchomości gruntowych. Poszukuje i pozyskuje tereny inwestycyjne pod farmy słoneczne, prowadzi negocjacje oraz ustala warunki transakcji. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Chciałbyś dołączyć do naszego zespołu? Zobacz jakie prowadzimy rekrutacje i wyślij CV.
Skontaktuj się z nami!