Dowiedz się więcej o naszej firmie

Analiza nieruchomości gruntowych pod względem sprzedaży jak i zakupu to nasze kluczowe działania.

Siłą naszej firmy są kompetentni doradcy.

Tomasz Jarosiewicz

Prezes Zarządu

Licencjonowany Pośrednik obrotu nieruchomościami z przeszło 10 letnim doświadczeniem w obsłudze rynku nieruchomości gruntowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji swoich Klientów ukończył dwuletnie Studia Podyplomowe MBA Nieruchomości na prywatnej Uczelni ASBIRO i aktualnie posiada status Wykładowcy MBA Nieruchomości ASBIRO. Jako absolwent Podyplomowych Menedżerskich Studiów dla Deweloperów na SGH rozumie doskonale procesy inwestycyjne oraz potrzeby inwestorów. Obecnie głównym obszarem działalności TJDG jest profesjonalna obsługa oraz doradztwo dla osób zainteresowanych sprzedażą nieruchomości zawierające m.in. autorską analizę prawną i planistyczną.

Odwiedź mój profil w social mediach
icon
Damian Sobowiec

Członek Zarządu

Damian Sobowiec manager zarządzania, odpowiedzialny za przepływ informacji w firmie, analizy terenów, optymalizacje wewnętrznych procesów w firmie. Tworzy procedury, analizuje tereny, wyznacza nowe sektory działania i specjalizacje. Od roku 2017 angażuje się w projekty związane z inwestycjami na gruntach. Najczęściej są to tereny przeznaczone pod zabudowę szeregową, wielomieszkaniową oraz duże i małe farmy PV. Technik budownictwa, inżynier zarządzania, absolwent kierunku Inwestowania w Nieruchomości na uczelni ASBIRO.

Odwiedź mój profil w social mediach
icon
Joanna Prokopowicz

Doradca ds. analiz

Odpowiedzialna za analizę i weryfikację gruntów, dokumentację planistyczną oraz przygotowanie informacji gruntowych dla Sprzedających i Inwestorów. Absolwentka kierunku matematyki praktycznej na Politechnice Lubelskiej ze specjalizacją: matematyka w finansach i ubezpieczeniach. Związana z analizą danych od 2016 roku.

Małgorzata Stachorzecka

Doradca ds. administracyjnych

Odpowiedzialna za organizowanie pracy biura. Współpracuje z wszystkimi działami przedsiębiorstwa. Zajmuje się dokumentacją oraz dba o sprawny przepływ informacji. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierunku Gospodarka Przestrzenna. Związana z branżą nieruchomości od 2021 roku. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych wspierając proces wyceny nieruchomości.

Filip Kornatowski

Doradca ds. dokumentacji projektowej

Odpowiedzialny za rozwój projektów farm fotowoltaicznych, przygotowywanie wniosków o: wydanie warunków zabudowy, warunków przyłączenia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Absolwent kierunku energetyki odnawialnej i zarządzania energią, specjalizacja: ekonomika, polityka i zarządzanie energią na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jakub Klimaszka

Doradca ds. pozyskiwania gruntów

Odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie dobrych relacji z właścicielami nieruchomości gruntowych oraz jednostkami administracji publicznej. Zaangażowany w projekty dotyczące inwestycji w farmy PV poprzez pozyskiwanie nowych terenów i zawieranie umów dzierżawy. Swoją ścieżkę kariery zawodowej obrał kończąc studia ze specjalizacją Inwestycje w Nieruchomości i rozpoczynając pracę jako pośrednik w obrocie nieruchomościami gruntowymi. Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna z tytułem magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jagoda Pilińska

Doradca ds. pozyskiwania gruntów

Odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie relacji z właścicielami nieruchomości gruntowych. Pozyskuje tereny inwestycyjne, ustala warunki transakcji, prowadzi negocjacje przyczyniające się do podpisania umowy. Technik Architektury krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Architekt Krajobrazu. Związana ze sprzedażą od 2014 roku.

Paweł Sobótka

Doradca ds. pozyskiwania gruntów

W firmie pomaga Klientom i Inwestorom w przeprowadzeniu transakcji i maksymalizacji zysków. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobył pozyskując działki pod OZE, wspierając transformację energetyczną. W Doradztwie Gruntowym jest odpowiedzialny za pozyskiwanie terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod funkcje usługowe i przemysł.

Daria Kuchta

Doradca ds. analiz

Odpowiedzialna za nawiązywanie relacji z właścicielami nieruchomości gruntowych, weryfikację gruntów poprzez przygotowywanie ich analizy, a finalnie pozyskiwanie terenów inwestycyjnych. Technik budownictwa, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierunku Gospodarka Przestrzenna. Związana z gospodarowaniem przestrzenią od 2019 roku. Posiada doświadczenie w procedurach formalno-prawnych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Marta Kurianowicz

Doradca ds. marketingu

Odpowiedzialna za prowadzenie social mediów, pozytywny wizerunek firmy i dbałość w relacjach między Klientem i Inwestorem. Przygotowuje plany marketingowe oraz miesięczne raporty statystyczne. Absolwentka Politechniki Lubelskiej, z marketingiem związana od 2020 roku.

Chciałbyś dołączyć do naszego zespołu? Zobacz jakie prowadzimy rekrutacje i wyślij CV.

Poznaj oferty pracy